Caretaker On Demand

I dagens slimmade företagsorganisationer finns sällan plats för en egen serviceavdelning. Den sortens tjänster kan vi i stället erbjuda – med hög kompetens och till betydligt lägre kostnad.

Det är oss ni kallar på inför interna eller externa flyttar. Våra kunniga montörer klarar modern utrustning som ofta har ett högre teknikinnehåll och därför kräver specifik kompetens vid monteringen. Vi klarar också att reparera de fel som kan uppstå, exempelvis fixa trasiga gas fjädrar till arbetsstolar. Vi reder ut problemet med borttappade nycklar till förvaringsmöbler. Där finns också kompletterande hjälp som vi kan ge, som kabelsanering eller lagerhållning av möbler som för tillfället inte behövs. Att låta våra montörer sätta ihop och montera inredning är också en garanti för färre skador. Erfarenhetsmässigt inträffar de flesta möbel skador i samband med flytt.

Inredningsavtal

Stora arbetsplatser har återkommande servicebehov på inredningssidan. Inte minst för att strategiska omgrupperingar och mindre omorganisationer i personalen sker regelbundet. Vi träffar gärna inredningsavtal med större företag som innebär att vi tar hand om det praktiska arbetet.

Allt ni då behöver göra är att lyfta luren en gång så rycker vi in för att ordna allt från en enstaka ny arbetsplats till mer omfattande installationer. Vi står för underhåll, kompletteringar, uppgradering eller allmän uppfräschning. Avtalen med våra uppdragsgivare innebär också att ni kan göra era beställningar via nätet.

Kontakta gärna oss och berätta om era behov så finner vi en lösning på dem. På begäran kan vi gärna lämna referenser på de många företag och myndigheter som vi samarbetar med i dagsläget och de större leverantörer som regelmässigt anlitar våra tjänster.

När ni tecknar avtal med oss innebär det en kostnadseffektiv upphandling av inredning med gedigen kvalitet och tillgång till en betydande kunskaps- och erfarenhetsbank. Vi gör gärna regelbundna besök hos er för att tipsa om kontinuerlig förbättring och komplettering.

Transportservice​

När man beställer en transport hos Inrednings Montage, oavsett det är en stor eller en mindre last man vill transportera så väljer man en tidsprioritering på sin leverans.

Vi hanterar och tar totalt ansvar för hela din transport från packning och emballering till uppackning och återställande.

Alla uppdrag utförs med egna fordon och en egen personal med hög kompetens och erfarenhet av all transport från möbler/inredning, kassaskåp till porslin och konst.

Möbelhantering​

Vid en företags flytt är det extremt viktigt att minimera avbrott i verksamheten och vi jobbar hårt för att flytten/möbelhanteringen ska kunna ske parallellt med det vardagliga arbetet på ert kontor.

Nya Inrednings Montage har också personal som kan hjälpa till med många olika uppgifter i samband med flytten. Vid stora uppdrag erbjuder vi kostnadsfri besiktning där vi tillsammans med kunden går igenom uppdraget för att gemensamt hitta den bästa lösningen för varje enskilt flyttuppdrag.

Vid företagsflytt utför vi:

  • Stora och små kontorsflyttar
  • Interna omflyttningar
  • Montering/nedmontering av inventarier
  • Montering av whiteboard, projektordukar etc
  • Möblering
  • Kassaskåpshantering
  • Tungtransport
  • Miljöåtervinning
  • Avveckling
  • Exportpackning/emballering

Återvinna

Varför materialåtervinna? Jo för att miljöfrågorna ligger oss varmt om hjärtat. Tillväxterna och konsumtionen i samhället ökar, liksom avfallsmängderna. Mer konsumtion resulterar i mer avfall. Med tanke på att våra naturresurser är begränsade, att vårt klimat förändras, och att efterfrågan på nya råvaror ökar är det viktigare än någonsin att vi tar tillvara den resurs som avfallet utgör. Källsortering ökar miljömedvetandet.

Studier visar också att man aktivt källsorterar och återvinner, även om man inte direkt tänker på det, påverkar det ofta ens övriga beteende till att bli mer miljömedvetet. Nu kan vi äntligen erbjuda en rad olika återvinningstjänster som hjälper ditt företag att bidra till en bättre miljö. På ditt företag hämtar BKM sorterat avfall. Vi börjar med att ställa ut olika typer och storlekar av kärl, där ni kan hjälpa till och källsortera.

Källsortering innebär i all enkelhet att skilja på olika typer avfall. Det är enkelt att separera till exempel papper, metallskrot, elavfall och farligt avfall innan det slängs – men har de väl blandats är det både dyrt och svårt att separera dem igen. Om du hjälper till att sortera bidrar du till att förbättra miljön och reducera avfallskostnaderna.

Ta kontakt med oss på BKM så berättar vi mer om denna tjänst.

 

Läs mer om våra tjänster