Fraternal Invest

Fratenal Invest bygger, äger och förvaltar kontors- och lagerlokaler i Malmö med omnejd. Vi fokuserar på hög kvalitet, vilket konkret innebär maximal anpassning av våra lokaler till våra hyresgästers behov. För varje verksamhet finns det en optimal skärningspunkt mellan trivsel, funktion och ekonomi. Den strävar vi efter att alltid kunna erbjuda.

Vi lyssnar således lyhört när blivande hyresgäster berättar om sina verksamheter. I vissa fall kan vi direkt erbjuda lösningar som de själva inte har funderat över. I andra fall kan vi förmedla kontakt med de experter som finns i vårt omfattande nätverk. Det gäller inte minst miljöns anpassning till de förändringar som den snabba digitaliseringen för med sig.

Vi vet, att den fysiska miljön är ett viktigt konkurrensmedel för de företag som hyr av oss.
Ofta handlar det om ett samspel mellan en rad faktorer som går att påverka. Därför ser vi oss som en partner i en dialog där våra kunders trivsel och effektivitet är lika viktiga.

/Branko Bogicevic & Mattias Feldt

Läs mer om våra tjänster